Via Sacras arrangörer

Benjamin Lundqvist

Viby församling

Axel Fors

Ljungby

Jacob Tronêt

Sigtuna

Marcus Stille

Lilla Edet

Pilgrimslägret Via Sacra arrangeras av ett nätverk med kyrkoherdar från fyra olika församlingar: Benjamin Lundqvist i Viby, Axel Fors i Ljungby, Jacob Tronêt i Sigtuna och Marcus Stille i Lilla Edet. Utifrån våra perspektiv från fyra olika stift i Svenska kyrkan har vi en dröm om att ungdomar från våra egna och andra församlingar ska upptäcka Gamla Hjälmseryd och glädjen i de två ledorden som finns där – LITURGI och DIAKONI – och så finna vägen, Via Sacra, till djupare gemenskap med Herren Jesus Kristus.