Pilgrimslägret i Hjälmseryd

human standing beside crucifix statue on mountain

Via Sacra betyder Den heliga vägen och handlar om den väg vi som kristna är kallade att gå. Visionen för det här pilgrimslägret under Kristi himmelsfärdshelgen är att den som längtar efter att ta nästa steg på trons väg ska få utrymme, mod och verktyg för att göra det. 

Under lägret kommer den heliga mässan att stå i centrum och firas varje dag. Utöver det kommer det att finnas tid för bibelstudier, kvällsmöten, lovsång, umgänge och fritid! 

Lägret hålls i Hjälmseryd i Småland, kring Gamla Hjälmseryds kyrka. Vi drar nytta av det rika böne- och gudstjänstliv som redan finns där, för att med nyfikenhet och respekt kunna stämma in i platsens egen lovsång och bön. 

Pilgrimslägret hämtar inspiration från det engelska ungdomslägret ”Walsingham Youth Pilgrimage” i England. Liksom där kommer de flesta deltagarna att komma i grupp, exempelvis som församling, ungdomsgrupp, skolgrupp eller liknande, men det går även att komma ensam.