Gamla Hjälmseryd

18 – 21 maj 2023

Via Sacra betyder Den heliga vägen och handlar om den väg vi som kristna är kallade att gå. Visionen för det här lägret under Kristi himmelsfärdshelgen är att den som längtar efter att ta nästa steg på trons väg ska få utrymme, mod och verktyg för att göra det. 

Ett pilgrimsläger i Småland

Mässa, bibelstudium och gemenskap…

Lägret hålls i Hjälmseryd i Småland, kring Gamla Hjälmseryds kyrka. Vi drar nytta av det rika böne- och gudstjänstliv som redan finns där, för att med nyfikenhet och respekt kunna stämma in i platsens egen lovsång och bön. 

Lägret hämtar inspiration från det engelska ungdomslägret ”Walsingham Youth Pilgrimage” i England.

… och mycket annat


Utöver att fira mässor och bibelstudium kommer det också finns olika aktiviteter att göra.

selective focus photo of person holding book

Stora tältet

Här kommer mässorna och kvällsmötena att hållas under dagarna. Tanken är att detta är den centrala platsen där vi tillber, lovsjunger och prisar Gud.

Hjälmseryds gamla kyrka

Under lägret kommer den gamla medeltidskyrkan i Hjälmseryd att fungera som stilla oas.

people gathering in room

Cafétältet

I cafétältet kan du köpa gott fika. Här är också plats för att umgås, spela brädspel, delta i vissa aktiviteter, och mycket annat roligt.

Eva Spångbergs Björkelund

Eva var konstnär och förkunnare i trä. Hennes bibelträdgård ligger nära den gamla kyrkan och är också ett pilgrimsmål.