Delta på pilgrimslägret Via Sacra

Via Sacra betyder den Heliga vägen

För att delta på pilgrimslägret Via Sacra behöver man höra av sig till sin präst/ungdomsledare, som i sin tur anmäler namn, ålder, telefonnummer till anhörig, samt ev. specialkost. Betalning sker till församlingen eller gruppen. Hela gruppen bor antingen i tält eller på golv. 

Från församlingen, skol-/ungdomsgruppen eller annan grupp behöver vi som anordnare få fullständiga listor över alla medföljande och deras personliga information. Betalningen sker från församling eller grupp. Varje grupp behöver minst en medföljande vuxen. OBS att gruppledaren är ytterst ansvarig för gruppen och behöver utdrag från brottsregistret. 

Den som inte är med i någon grupp kommer vara välkommen att komma ändå! Det kommer att finnas en grupp som samlar alla som kommer utan ledare.  

Kostnaden för att delta på pilgrimslägret Via Sacra kommer preliminärt att bli 1500 eller 2000kr (sovsal) per deltagare.